Nieuwbouwproject

Plantenkwekerij Gitzels investeerde ruim €7 miljoen in het samenbrengen van haar bedrijfsactiviteiten in glastuinbouwgebied Het Grootslag. De verouderde teeltlocatie in Hem (voormalig plantenkwekerij Kaan) werd gesloopt, waardoor het weidevogelleefgebied isuitgebreid.

In glastuinbouwgebied Het Grootslag is een verouderde gerbera-kwekerij gesloopt, waardoor ruimte ontstond om de nieuwbouw te realiseren. "Een hypermoderne kas van twee hectare voor zowel (bio)koolplantenopkweek als dienstverlening voor zaad- en veredelingsbedrijven". De kas is ingericht voor biologische teelt en aangesloten op het warmtenet, dat gevoed wordt met aardwarmte en biomassa.

achtergrond afbeelding

POP3 Verplaatsingssubsidie

William Gitzels: “De POP3 Verplaatsingssubsidie van provincie Noord-Holland heeft ons in staat gesteld om de verouderde vestiging van 17.000m2 teeltareaal in Hem te slopen. Deze vestiging is gelegen in het landelijk gebied, aangrenzend aan een weidevogelleefgebied. Een vestiging zonder goede riolering, internetaansluiting en een ontsluiting die te wensen over laat."

"De verplaatsingssubsidie stelt de kwekerij in staat om de bedrijfsactiviteiten te concentreren bij de hoofdvestiging in Het Grootslag. De achterliggende verouderde gerbera-kwekerij van circa 36.000m2 is gesloopt en hier is een nieuwe, moderne kas gebouwd, aangrenzend aan de huidige kassen van ruim 20.000 m2. De nieuwe kas geeft ook de mogelijkheid om o.a. biologische koolplanten op te kweken, onder SKAL-licentie. De nieuwe kas wordt verwarmd met aardwarmte van warmtebedrijf ECA.

De achterblijflocatie in Hem is agrarisch teeltareaal en onderdeel van het weidevogelleefgebied geworden en de bedrijfswoning een burgerwoning. Door deze gecombineerde verplaatsing en herstructuring is er sinds 2021 mogelijkheid om op een duurzame manier met minimale milieubelasting planten te kweken, en is verdere groei van het bedrijf mogelijk.”

Het project komt mede tot stand dankzij een bijdrage vanuit het Plattelands Ontwikkelings Programma: “Europa investeert in zijn platteland” en de provincie Noord-Holland. 

pagina afbeelding

Meer weten?

Bent u benieuwd of wij ook iets voor uw organisatie kunnen betekenen? Maak een afspraak met William, David of Kees!


Neem contact op
quote iconHet grootste geschenk dat je kunt geven is oprechte aandachtquote icon
William Gitzels
quote iconAfspraken nakomen, dat is voor ons heel erg belangrijkquote icon
David Baas
quote iconHet is echt een groepsproces met een prachtig teamquote icon
William Gitzels
quote iconDe frisgroene kleur van jonge broccoli plantjes is een teken dat het voorjaar weer begintquote icon
Matthijs Woestenburg
quote iconEen plantje ligt volledig bij ons in handen en daar zijn we elke dag mee bezigquote icon
Matthijs Woestenburg
quote iconDat wij bijdragen aan een groot deel van de basis voor de groenteteelt, dat is gaafquote icon
Matthijs Woestenburg