Aanvullende leveringsvoorwaarden

Corona en overmacht (leveringsvoorwaarden):

De wederpartij is op de hoogte van het feit dat het coronavirus dat op dit moment heerst, onzekerheid met zich mee kan brengen ten aanzien van de nakoming van de (leverings)verplichtingen van de leverancier uit hoofde van een tussen de klant en de leverancier gesloten overeenkomst. De gevolgen van het coronavirus, alsmede de gevolgen van de in verband hiermee door de overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen en de door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen kunnen ertoe leiden dat leverantieverplichtingen niet kunnen worden nagekomen door de leverancier. De leverancier zal onder deze omstandigheden alle redelijkerwijs te verwachten maatregelen nemen om onder de onzekere omstandigheden aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Mochten met het nemen van deze maatregelen extra kosten zijn gemoeid, dan zal de leverancier met de klant in contact treden over de verdeling van deze kosten tussen partijen. Indien een klant niet of onvoldoende wenst bij te dragen in deze extra kosten, zullen de gevolgen hiervan de leverancier niet kunnen worden aangerekend. Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus een omstandigheid vormen die de leverancier niet kan worden toegerekend, en dat de klant voor die gevolgen derhalve geen aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Meer weten?

Bent u benieuwd of wij ook iets voor uw organisatie kunnen betekenen? Maak een afspraak met Mike, David of Kees!


Neem contact op
quote iconHet grootste geschenk dat je kunt geven is oprechte aandachtquote icon
William Gitzels
quote iconAfspraken nakomen, dat is voor ons heel erg belangrijkquote icon
David Baas
quote iconHet is echt een groepsproces met een prachtig teamquote icon
William Gitzels
quote iconDe frisgroene kleur van jonge broccoli plantjes is een teken dat het voorjaar weer begintquote icon
Matthijs Woestenburg
quote iconEen plantje ligt volledig bij ons in handen en daar zijn we elke dag mee bezigquote icon
Matthijs Woestenburg
quote iconDat wij bijdragen aan een groot deel van de basis voor de groenteteelt, dat is gaafquote icon
Matthijs Woestenburg